Zjazd Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich

Kiedy? 7-9 czerwca 2021 r.

Gdzie? OCM NINIWA
ul. Posmyk 5, Lubliniec

Odpowiedzialny: o. Tomasz Maniura OMI

Kategoria

250.00

Pozostało 73 miejsc

To nowa inicjatywa, która rodzi się w momencie, w którym wiele rzeczy działających do tej pory w duszpasterstwie młodzieży przestało działać, niektóre działają słabiej, czy wręcz poumierały. Nasze działania duszpasterskie są bardzo ograniczone, a często wręcz czujemy, że jesteśmy bezradni. Wiemy, że przed nami czas budowania wielu rzeczy na nowo. Jednocześnie też odkrywamy nowe możliwości, przede wszystkim nowe sposoby i metody działania, nowy rodzaj obecności. Obecny czas widzimy jako szansę dla nowej jakości i poziomu budowania Kościoła z młodymi.

Dobrze jest się spotkać, podzielić doświadczeniem, posłuchać refleksji związanych z odpowiedzialnością za duszpasterstwo młodzieży. Stąd pomysł spotkania. Jako Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA zapraszamy przedstawicieli wszystkich Zakonów Męskich w Polsce, odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i powołań w poszczególnych jednostkach, na spotkanie w dniach 7-9 czerwca do Kokotka, do naszego Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA.

Plan spotkania:

Poniedziałek (07 czerwca)
17.00 – Msza Św. – o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI, prowincjał
18.30 – Kolacja
19.30 – Doświadczenie NINIWY – o. Tomasz Maniura OMI (duszpasterz młodzieży)

Wtorek (8 czerwca)
7.15 – Jutrznia i rozmyślanie
8.00 – Msza Święta – bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy KEP
9.00 – Śniadanie
10.00 – Młodzi a wolność – o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI, prowincjał
11.15 – Przerwa na kawę
11.30 – Towarzyszenie młodzieży – o. Andrzej Grad OSPPE (duszpasterz młodzieży i powołań, Dyrektor Radia Jasna Góra)
13.00 – Obiad, kawa
14.00 – Dzielenie się w grupach
15.00 – Potrzeby młodzieży – o. Euzebiusz Skorupa OFM (duszpasterz młodzieży)
16.00 – Przerwa na kawę
16.30 – Co duszpasterz młodzieży powinien mieć w głowie? – Marta Nowak-Kulpa (psycholog)
17.30 – Czas na modlitwę
18.30 – Kolacja i braterski wieczór

Środa (9 czerwca)
7.15 – Jutrznia z Mszą Świętą
8.15 – Śniadanie
9.00 – Podstawowe zagadnienia z profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży – o. Dominik Ochlak OMI – zaświadczenie z ramienia Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie
10.30 – Przerwa na kawę
11.00 – Szkolenie z zakresu formalnego i prawnego przygotowania wyjazdu dla młodzieży wraz z określeniem wymagań jakie ośrodki powinny spełniać – Alicja Janowska i Anita Toborek (kuratorium)
12.30 – Słowo podsumowania i zakończenie całego spotkania – o. Tomasz Maniura OMI
13.00 – obiad

Powiązane wydarzenia