III Ogólnopolski Zjazd Zakonnych Duszpasterzy Młodzieży i Powołań

UWAGA! Spotkanie tylko dla duszpasterzy młodzieży i powołań zakonów męskich i żeńskich.

Kiedy? 14-17 listopada 2022 r.

Gdzie? OCM NINIWA
ul. Posmyk 5, Lubliniec

Odpowiedzialny: o. Tomasz Maniura OMI

SKU brak Kategoria

300.00490.00
Wyczyść

Proponowana inicjatywa jest zaproszeniem do refleksji i dzielenia się doświadczeniem budowania i tworzenia z młodymi Kościoła. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że nasze działania w  duszpasterstwie młodzieży są bardzo ograniczone, często wręcz czujemy, że jesteśmy bezradni. W czasie już po epidemicznym są inicjatywy, które na nowo ruszyły z wielką siłą. Z drugiej strony wiemy, że przed nami ciągle czas budowania wielu rzeczy na nowo. Jednocześnie też odkrywamy nowe możliwości, przede wszystkim nowe sposoby i metody działania, nowy rodzaj obecności. Obecny czas widzimy jako szansę dla nowej jakości i poziomu budowania Kościoła z młodymi. Po dwóch już bardzo udanych spotkaniach, zapraszamy do udziału w III. edycji! Przed nami jeszcze więcej treści i jeszcze więcej dzielenia się doświadczeniem. Nowością będą warsztaty, stąd nasze spotkanie jest o jeden dzień dłuższe.  

Dobrze jest się spotkać, podzielić doświadczeniem, posłuchać refleksji związanych z odpowiedzialnością za duszpasterstwo młodzieży. Stąd pomysł spotkania. Jako Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA zapraszamy przedstawicieli wszystkich Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce, odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i powołań w poszczególnych jednostkach, na spotkanie w dniach 14-17 listopada do Kokotka, do naszego Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA.

Plan spotkania:

14.11 Poniedziałek

17:00 Eucharystia – bp Grzegorz Suchodolski
18:00 Kolacja
19:30 NINIWA TEAM – doświadczenie wypraw z młodymi oo. Tomasz Maniura OMI i Dominik Ochlak OMI

15.11 Wtorek

7:00 Jutrznia i chwila modlitwy myślnej
7:30 Eucharystia – ks. Tomasz Koprianiuk – Dyrektor Biura ŚDM
8:30 Śniadanie
9:15 Blok warsztatowy z przerwą kawową pt. „Otwarte ramiona” prowadzony przez Leszka Szawińskiego i Ilonę Świerad z Fundacja YAQ projekt
12:50 Modlitwa w ciągu dnia
13:00 Obiad
15:00 Lizbona – ks. Tomasz Koprianiuk – Dyrektor Biura ŚDM
16:00 Pogłębione towarzyszenie młodym – Krzysztof Dzieńkowski SJ
17:00 Adoracja
17:40 Nieszpory
18:00 Kolacja
19:30 Prezentacja materiałów ewangelizacyjnych – s. Sylwia Pietryga, kapucynka

16.11 Środa

7:00 Jutrznia i chwila modlitwy myślnej
7:30 Eucharystia – ks. Jarosław Witkowski CSMA
8:30 Śniadanie
9:15 Blok warsztatowy z przerwą kawową pt. „Otwarte ramiona” prowadzony przez Leszka Szawińskiego i Ilonę Świerad z Fundacja YAQ projekt
12:50 Modlitwa w ciągu dnia
13:00 Obiad
15:00 Świadectwo działalności z młodymi – s. Angelika Mrówka MchR
16:00 Świadectwo działalności z młodymi – ks. Maciej Szeszko SDS
17:00 Adoracja
17:40 Nieszpory
18:00 Kolacja
19:30 Koncert  – SĄSTĄD

17.11 Czwartek

7:00 Jutrznia i chwila modlitwy myślnej
7:30 Eucharystia – o. Patryk Osadnik OMI
8:30 Śniadanie
9:15 Fundamenty pracy z młodzieżą – o. Tomasz Gałuszka OP
10:45 Przerwa na kawę
11:15 Praca w grupach – dzielenie się warsztatami
12:15 Podsumowanie i wolne głosy
12:50 Modlitwa w ciągu dnia
13:00 Obiad

Kurs duszpasterski “Otwarte ramiona”

Podczas tegorocznego spotkania, odbędzie się trzydniowe szkolenie dla duszpasterzy pt. “Otwarte ramiona”, prowadzone przez p. Leszka Szawińskiego. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji wychowawczych duszpasterzy oraz wskazanie rozwiązań, które mogą być pozytywną odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Doskonalenie umiejętności dobrej komunikacji, rozmów z wysłuchaniem oraz dialogu motywującego.
  • Wiedza z zakresu nowoczesnych modeli wychowawczych
  • Wzmocnienie osobistej motywacji, większa akceptacja i poczucie własnej wartości.
  • Większa satysfakcja z pracy duszpasterskiej.

 Opis szkolenia:

Szkolenie powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzimy działania z zakresu wychowania i profilaktyki oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego. Wykorzystujemy te doświadczenia do budowania przestrzeni spotkania i budowania przekazu wiary ucząc się od młodych ludzi oraz słuchając ich potrzeb. Obecna sytuacja kryzysu zaufania do Kościoła spowodowana nadużyciami wobec dzieci i młodzieży jest dodatkowym impulsem, aby pracować na rzecz odbudowy tego zaufania. Jednym ze sposobów jest wzmacnianie kompetencji pedagogicznych katechetów oraz duszpasterzy, tak aby ich praca mogła odpowiadać na potrzeby duchowe młodych ludzi otwierając drogę do głębokiej i żywej relacji z Bogiem opartej na osobistym doświadczeniu.

Szkolenie składa się z jednego spotkania podzielonego na trzy bloki z dwoma przerwami. Zawiera elementy wykładu połączonego z pracą warsztatową oraz dialogiem z uczestnikami. Spotkanie opiera się na wiedzy oraz praktyce pedagogicznej odwołując się również do osobistego doświadczenia prowadzących i uczestników. Ważnym aspektem szkolenia jest dialog oraz wymiana myśli pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi.

 

UWAGA! Spotkanie tylko dla duszpasterzy młodzieży i powołań zakonów męskich i żeńskich.

 

Powiązane wydarzenia