1. Regulamin internetowego serwisu wydarzenia.niniwa.pl

1.聽Internetowy wydarzenia.niniwa.pl, 聽prowadzi Oblackie Centrum M艂odzie偶y z siedzib膮 pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 5751891404, REGON: 004801932-00057, zwany dalej Organizatorem. Serwis wydarzenia.niniwa.pl s艂u偶y rejestrowaniu zapis贸w na wydarzenia rekolekcyjne Oblackiego Duszpasterstwa M艂odzie偶y NINIWA.

2. Zapis贸w mo偶na dokonywa膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok. Organizator聽zastrzega sobie prawo wprowadzenia ogranicze艅 w korzystaniu z wydarzenia.niniwa.pl 鈥 przerwy techniczne, konserwacja systemu, zmiana harmonogramu wydarze艅 etc.

3. Ka偶da rezerwacja przyj臋ta do realizacji zostanie potwierdzone drog膮 elektroniczn膮 przez Organizatora.

4. Wype艂nienie formularza z danymi Uczestnika/Uczestnik贸w jest r贸wnoznaczne ze zgod膮 na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do cel贸w zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu. Dane osobowe Uczestnika b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu zapisu na wydarzenie i weryfikacji obecno艣ci w momencie przyjazdu na rekolekcje. Dane te s膮 poufne i nie b臋d膮 ujawniane osobom trzecim.

5. Ofiara pieni臋偶na przekazywana w celu zg艂oszenia uczestnictwa w wydarzeniu religijnym nie jest przychodem komercyjnym. Organizator wydarze艅 nie prowadzi dzia艂alno艣ci gospodarczej, ale realizuje dzia艂alno艣膰 religijn膮 i po偶ytku publicznego. Ofiara pieni臋偶na ma charakter darowizny i pokrywa jedynie cz臋艣膰 koszt贸w organizacyjnych rekolekcji takich jak wy偶ywienie i nocleg. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w organizator dop艂aca do uczestnictwa os贸b bior膮cych udzia艂 w rekolekcjach w ramach swojej dzia艂alno艣ci statutowej i realizowanej misji. W szczeg贸lnych przypadkach braku wymaganych 艣rodk贸w na udzia艂 w wydarzeniach, uczestnicy mog膮 skontaktowa膰 si臋 z Organizatorem z pro艣b膮 o obni偶enie koszt贸w udzia艂u w rekolekcjach.

6. Uczestnicy wydarze艅 mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza, zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu wydarzenia.niniwa.pl 聽(w stopce) oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Uczestnikom wydarze艅 uczestnictwa w wydarzeniu nast臋puje poprzez przes艂anie Uczestnikom wydarze艅 na podany adres e-mail. Wcze艣niejsze wydarzenia w kt贸rych Uczestnik bra艂 udzia艂 mo偶e on (Uczestnik) zobaczy膰 w ramach konta po zalogowaniu w zak艂adce 鈥淢oje wydarzenia鈥.

2 Polityka prywatno艣ci

2.1. Administratorem danych jest Oblackie Centrum M艂odzie偶y z siedzib膮 w 42-700 Lubliniec, ul. Posmyk 5. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.2. Na potrzeby zwi膮zane z zapisem na wydarzenia za po艣rednictwem strony wydarzenia.niniwa.pl, administrator przetwarza dane osobowe Uczestnik贸w wydarze艅: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek.

2.3. Dane osobowe przetwarzane s膮:

a. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,

c. w zakresie i celu niezb臋dnym do udzia艂u w wydarzeniu religijnym,

2.4. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.5. Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest mo偶liwy drog膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: info@kokotek.pl.

2.6. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Uczestnik贸w wydarze艅 po zako艅czeniu wydarzenia lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 administratora do retencji danych.

2.7. Administrator ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

2.8. Usuni臋cie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.9. Administrator nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.

2.10. Dane osobowe w celach zwi膮zanych z udzia艂em w wydarzeniu przetwarzaj膮 wy艂膮cznie pracownicy administratora.

6. Polityka cookies

6.1. Poprzez pliki 鈥瀋ookies鈥 nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. 鈥濩ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

6.2. Pliki 鈥瀋ookies鈥 u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji u偶ytkownika.

6.3. Stosowane s膮 dwa rodzaje plik贸w 鈥瀋ookies鈥 鈥 鈥瀞esyjne鈥 oraz 鈥瀞ta艂e鈥. Pierwsze z nich s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re pozostaj膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika, a偶 do wylogowania ze strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki pozostaj膮 na urz膮dzeniu u偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥瀋ookies鈥 albo do momentu ich r臋cznego usuni臋cia przez u偶ytkownika.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 wykorzystywane przez partner贸w operatora strony internetowej, w tym w szczeg贸lno艣ci u偶ytkownik贸w strony internetowej, podlegaj膮 ich w艂asnej polityce prywatno艣ci.

6.4. Dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 mog膮 by膰 zbierane wy艂膮cznie w celu wykonywania okre艣lonych funkcji na rzecz u偶ytkownika. Takie dane s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.

6.5. Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

6.7 wydarzenia.niniwa.pl umo偶liwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach wydarzenia.niniwa.pl. Nale偶膮 do nich:

鈥 Facebook 鈥 na stronach internetowych niniwa.pl znajduj膮 si臋 przyciski Lubi臋 to i Rekomenduj/Podziel si臋 powi膮zane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwo艂uj膮cy si臋 do serwisu Facebook. U偶ywaj膮c przycisku Lubi臋 to lub rekomenduj膮c obraz b膮d藕 sekcje strony, u偶ytkownik loguje si臋 w serwisie Facebook, w kt贸rym obowi膮zuj膮 zasady ochrony prywatno艣ci firmy Facebook. Z zasadami tymi mo偶na zapozna膰 si臋 http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

鈥 Youtube 鈥 na stronach internetowych niniwa.pl osadzane s膮 (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materia艂y wideo udost臋pniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwo艂uj膮cy si臋 do serwisu YouTube. YouTube 艣ledzi odtwarzanie klip贸w wideo, a 艣ledzenie to odbywa si臋 zgodnie z zasadami ochrony prywatno艣ci, kt贸re s膮 dost臋pne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

鈥 Google 鈥 wykorzystuj膮c oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze u偶ytkownika kody zliczaj膮ce umo偶liwiaj膮ce zbieranie danych o u偶ytkownikach. W ka偶dej chwili u偶ytkownik mo偶e sprzeciwi膰 si臋 zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawie艅 przegl膮darki internetowej.

Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.