1. Regulamin internetowego serwisu wydarzenia.niniwa.pl

1. Internetowy wydarzenia.niniwa.pl,  prowadzi Oblackie Centrum Młodzieży z siedzibą pod adresem: ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, NIP: 5751891404, REGON: 004801932-00057, zwany dalej Organizatorem. Serwis wydarzenia.niniwa.pl służy rejestrowaniu zapisów na wydarzenia rekolekcyjne Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.

2. Zapisów można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wydarzenia.niniwa.pl – przerwy techniczne, konserwacja systemu, zmiana harmonogramu wydarzeń etc.

3. Każda rezerwacja przyjęta do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Organizatora.

4. Wypełnienie formularza z danymi Uczestnika/Uczestników jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisu na wydarzenie i weryfikacji obecności w momencie przyjazdu na rekolekcje. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5. Ofiara pieniężna przekazywana w celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu religijnym nie jest przychodem komercyjnym. Organizator wydarzeń nie prowadzi działalności gospodarczej, ale realizuje działalność religijną i pożytku publicznego. Ofiara pieniężna ma charakter darowizny i pokrywa jedynie część kosztów organizacyjnych rekolekcji takich jak wyżywienie i nocleg. W większości przypadków organizator dopłaca do uczestnictwa osób biorących udział w rekolekcjach w ramach swojej działalności statutowej i realizowanej misji. W szczególnych przypadkach braku wymaganych środków na udział w wydarzeniach, uczestnicy mogą skontaktować się z Organizatorem z prośbą o obniżenie kosztów udziału w rekolekcjach.

6. Uczestnicy wydarzeń mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na stronie głównej serwisu wydarzenia.niniwa.pl  (w stopce) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Uczestnikom wydarzeń uczestnictwa w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie Uczestnikom wydarzeń na podany adres e-mail. Wcześniejsze wydarzenia w których Uczestnik brał udział może on (Uczestnik) zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu w zakładce “Moje wydarzenia”.

2 Polityka prywatności

2.1. Administratorem danych jest Oblackie Centrum Młodzieży z siedzibą w 42-700 Lubliniec, ul. Posmyk 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.2. Na potrzeby związane z zapisem na wydarzenia za pośrednictwem strony wydarzenia.niniwa.pl, administrator przetwarza dane osobowe Uczestników wydarzeń: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek.

2.3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do udziału w wydarzeniu religijnym,

2.4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@kokotek.pl.

2.6. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Uczestników wydarzeń po zakończeniu wydarzenia lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

2.7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

2.8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.9. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.10. Dane osobowe w celach związanych z udziałem w wydarzeniu przetwarzają wyłącznie pracownicy administratora.

6. Polityka cookies

6.1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6.4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6.5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.7 wydarzenia.niniwa.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach wydarzenia.niniwa.pl. Należą do nich:

– Facebook – na stronach internetowych niniwa.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

– Youtube – na stronach internetowych niniwa.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

– Google – wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.